-------------------------------------------------------شعر نو www.shereno.com -------------------------------------------------------

Remove Programs from the Open With Menu in Explorer

Would you like to clean up the Open with menu in Windows Explorer?  Here’s how you can remove program entries you don’t want in this menu on any version of Windows.

Have you ever accidently opened an mp3 with Notepad, or a zip file with Word?  If so, you’re also likely irritated that these programs now show up in the Open with menu in Windows Explorer every time you select one of those files.  Whenever you open a file type with a particular program, Windows will add an entry for it to the Open with menu.  Usually this is helpful, but it can also clutter up the menu with wrong entries.

bloated openwith menu


ن : حسن زمانیان
ت : سه شنبه چهاردهم بهمن 1393
1- سازمان شما برای گزینش افراد چه هدف هایی را مد نظر قرار می دهد؟ با توجه به تنوع نیروهای مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی .....جذب نیروهای متعهد، متخصص برای رسیدن دقیق و سریع به اهداف ترسیم شده سازمان مهم‌ترین هدف های گزینش نیروی انسانی است.به این منظور سوابق تجربی و همچنین خصایص جسمانی و خصایص فردی مورد بررسی قرار می گیرد 

2 - فرآیند گزینش در سازمان شما به چه شیوه ای انجام می شود؟ فرايند گزينش در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صورت معمول مشتمل بر مراحل زير است: 1-تحليل شغل: جمع آوري اطلاعات در خصوص يك شغل با هدف شناسايي شرايط احراز آن است . 2-آگهي و پذيرش مقدماتي : استفاده از ابزارهاي اطلاع رساني جهت معرفي شغل به داوطلبان و ارائه ملاكها و مصاديق صلاحيتها و شايستگي ها ؛ در اين مرحله با توجه به اينكه معيارهاي لازم بصورت شفاف بيان شده است تنها آندسته از افرادي كه خود را واجد شرايط لازم مي دانند اقدام به تماس با سازمان و يا نهاد آگهي دهنده مي نمايند. 3-تكميل فرم استخدامي؛ بصورت الكترونيكي و از طریق سامانه جذب نیروی دانشگاه 4-برگزاري آزمون؛آزمون تخصصي گرفته مي شود. 5-اعلام اسامی پذیرفته شده گان اصلی و ذخیره 6-مصاحبه: بصورت انفرادي و بصورت ساختار بندي و زمان بندی شده 7-تحقيق و مراجعه به معرفها و منابع: به منظور تاييد صحت اطلاعات ارائه شده توسط داوطلب در مراحل تكميل فرم استخدامي و مصاحبه با استفاده از منابع اطلاعاتی مانند:نيروهاي انتظامي و دادگاه ها، همسايه ها و كارفرمايان سابق، مدارس و دانشگاه ها اين مرحله صورت مي گيرد. 8-معاينه پزشكي يا بررسي تناسب جسمي داوطلب با شغل؛ علاوه بر تناسب فكري و علمي، داوطلب بايد از تناسب جسمي نيز براي هر شغلي برخوردار باشد.و این بررسی از طریق آزمایشگاه بی طرف که با دانشگاه قرارد داد بسته انجام میگیرد 9-تصميم گيري نهايي؛ معمولا بصورت هسته هاي چندنفره در خصوص استخدام يك نفر تصميم گيري خواهد شد و اين هيات جهت تصميم گيري نهايي، نظرات خود را به بالاترين مقام سازمان ارجاع خواهد نمود. ***نکته مهم این است که درصورتی که نیروی دارای مهارت خاصی باشد که نیاز مبرم به تخصص او باشد گزینش او بصورت جداگانه و به صورت موردی انجام خواهد شد.  

3- آیا در سازمان خود از فرم درخواست کار استفاده می کنید؟ به چه دلیل؟ بله از فرم درخواست کار به چند دلیل استفاده می شود: 1-جهت تهیه بانک اطلاعاتی از وضعیت نیروی کار موجود در منطقه و جهت جذب نیرو به صورت قرار دادی خصوصا نیروهای پزشک خانواده (شامل پزشک و ماما) و جذب راننده که هر در صورت کمبود و یا جانشین در قالب تعدادی معین انجام میشود. 2-گاهی امکان استخدام نیرویی وجود ندارد ولی به تخصص او در جهت واگذاری کاری فنی به او نیاز است .که لازمه آن داشتن اشراف لازم به پتانسیل موجود در منطقه است. 3-گاهی هم از اطلاعات این فرم برای اعلام تعداد افراد جوینده کار به دستگاه های ذیربط استفاده میشود  

4- آیا آزمون های گزینش در سازمان شما صورت میگیرد؟ چه طور؟ بله ،به شکل کتبی و مصاحبه هاي حضوری 

5- در سازمان شما آزمون استخدام تا چه اندازه ای معتبر است؟این آزمونها مورد تأیید سازمان امور استخدامی بوده و بر طبق قوانین استخدامی  انجام میگیرد در سالهای اخیر میزان اعتبار آزمون استخدامی با توجه به افزودن مباحث فنی در آزمونهای استخدامی بیشتر شده
6- آیا برای داوطلبان برای به کار گماری مصاحبه انجام میگیرد؟بله پس از قبولی در آزمون کتبی مصاحبه حضوری تکمیلی جهت تصمیم گیری انجام می شود.
7- سوابق متقاضی در سازمان شما  تا چه اندازه ای اهمیت دارد؟تاثیر آن را بنویسید.در صورتی که سوابق کاری فرد با پست سازمانی فرد مرتبط باشد به صورت صوابق کاری تجربی فرد منظور گردیده و فرد می تواند از مزایای آن در جهت
8- هدف از انجام آزمایش های پزشکی در سازمان چیست؟معاینات به دوشکل  بدو استخدام و دوره ای شاغلین انجام میگیرد
*معاینات بدو استخدام :به منظورحصول  اطمینان از سلامت جسمی و روانی فرد متقاضی  در سطح مورد قبول برای پذیرفتن کاری مشخص مهمترین اهداف معاینات پزشکی بدو استخدام عبارتند از :
1- تعیین قابلیت جسمی، روانی نیرو برای كار مورد نظر
2- حفظ سلامت سایر نیروها
3- حفظ سرمایه  نیروی انسانی موجود و اثر بخش بودن وی
4- تعیین اختلالات و عوارض قبلی نیرو و ثبت در پرونده وی
5- كشف بیماریهای قابل سرایت نیرو و جلوگیری از انتشار آنها
6- تشكیل پرونده پزشكی و استفاده از آن در مراجعات بعدی نیرو
7- آشنا شدن به روحیات نیرو و اطلاعات بهداشتی وی
**هدف از دوره ای شاغلین به منظور غربالگری ( شناسایی سریع و درمان به موقع  عوارض ناشی ازکار برشاغل)انجام میشود
9-در این سازمان مدیر به جه صورت فرایند تصمیم انتخاب را انجام می دهد؟معمولا بصورت هسته هاي چندنفره در خصوص استخدام يك نفر تصميم گيري خواهد شد و اين هيات جهت تصميم گيري نهايي، نظرات خود را به بالاترين مقام سازمان ارجاع خواهد نمود.
10-در این سازمان پذیرش و به کار گماری به چه شیوه ای صورت می پذیرد؟
پذیرش و بکارگماری در سیستم بهداشتی با استفاده از شیوه نامه مشخص و مدون به چندشکل صورت می گیرد:
1-درج آگهی و خبر: با استفاده از روش اطلاع رساني جمعي و ارتباطي،نياز استخدامي سازمان را از ميان متقاضیان تامين خواهد كرد.
2- مراجعه مستقيم داوطلبان استخدام: داوطلبان كار با مراجعه مستقيم, ارسال نامه, تلفن و يا فرستادن اشخاص ديگر درخواست كار مي كنند. که این اطلاعات در بانک اطلاعاتی موجود ثبت و ضبط و در موارد لزوم قابل بهره برداری است


ن : حسن زمانیان
ت : چهارشنبه نوزدهم آذر 1393
آناتومی Anatomy For All Students
 
 

ن : حسن زمانیان
ت : دوشنبه هفدهم آذر 1393

رونمایی از مجسمه

رفتـــی و داغ بــر جگــر مــــن گذاشتـــی

                     با جان به عرش بَر شدی و تن گذاشتی

 

ِنی تــن که روح بودی و آزاده در جهــان

                                       کز لطف دوست ما شدی و من گذاشتی

 

 

 


ن : حسن زمانیان
ت : پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393
ن : حسن زمانیان
ت : پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393

   سرخجه يک بيماري ويروسي تبدار و بثوري است که در بزرگسالان از اهميت باليني بالايي برخوردار نمي باشد. بزرگسالان مبتلا به سرخجه بندرت نياز به مراجعه به پزشک و بستري شدن پيدا مي کنند. بارز ترين علامت سرخجه بثورات جلدي مي باشد که آنهم ظرف يک يا دو روز بهبود مي يابد. بيماري سرخجه در مادران حساس (واکسن نزده) معمولا با علايمي چون تب، بثورات، تورم غدد لنفاوي سر و گردن و همچنين درد و درگيري مفاصل همراه است. تعداد موارد بدون علايم باليني که مي توانند باعث انتقال بيماري به افراد حساس بشوند نيز در مقايسه با موارد آشکار بيماري بسيار بالاست لذا پرهيز از مواجهه با افراديکه مشکوک يا مبتلا به به بيماري هستند به تنهايي کافي نمي باشد و واکسيناسيون شيرخواران و زنان غير باردار در سنين باروري الزامي مي باشد. 

   درگيري در جنين بدنبال عفونت مادر با ويروس سرخجه (Rubella) در 3ماهه نخست بارداري ايجاد مي شود. در برخي از موارد منجر به سقط مي شود و نوزادان زنده مانده هم با نقايص مادرزادي متعدد بدنيا مي آيند که ناهنجاريهاي قلب، چشم و شنوايي از مهمترين آنها مي باشند.:: موضوعات مرتبط: عناوین بهداشتی موجود در وب
ن : حسن زمانیان
ت : جمعه شانزدهم اسفند 1392

ن : حسن زمانیان
ت : جمعه شانزدهم اسفند 1392

    تعاریف

 فشار خون بالا: سطحی از فشار خون است که برای ان انجام اقدامات درمانی توصیه می گردد و این کار بوجود عوامل خطر دیگر مانند سن، دیابت و .. بستگی دارد. (فشارخون 140 بر 90 میلی متر جیوه به بالا)

فشار خون نرمال: فشار خون پایین تر از 140 بر 90 میلی متر جیوه  

فشار خون بالا با ارجاع فوری: 5/17 میلیمتر جیوه به بالا

غربالگری فشار خون بالا: کلیه افراد معاینه شده توسط بهورزکه میانگین دو نوبت اندازه گیری فشار خون آنها 90/140 میلی متر جیوه به بالا باشد پس ار تایید پزشک به عنوان بیمار فشار خونی بالا تلقی می گردد.:: موضوعات مرتبط: عناوین بهداشتی موجود در وب
ن : حسن زمانیان
ت : جمعه شانزدهم اسفند 1392

سال 1358 = كودك سالم ،آينده اي مطمئن

سال 1359 = سيگار يا سلامت انتخاب با شماست

سال 1360 = بهداشت براي همه تا سال 2000

سال 1361 = سالهاي عمر را طولاني كنيم

سال 1362 = شمارش معكوس براي تامين بهداشت براي همه شروع شده است

سال 1363 = كودك سالم امروز ، سرمايه فردا:: موضوعات مرتبط: عناوین بهداشتی موجود در وب
ن : حسن زمانیان
ت : جمعه شانزدهم اسفند 1392

    تعاریف

 دیابت:بیماری است که به علت اختلال در متابولیسم کربوهیدراتها، چربیها و پروتئین ها ایجاد می شود و با کمبود ترشح یا کارایی انسولین همراه است

دیابت نوع 1 (وابسته به انسولین): بیشتر در کودکان و نوجوانان دیده می شود و درصد کمی (15-10%) از کل بیماران دیابتی را شامل می شود در این نع دیابت به علل مختلف غده پانکراس قادر به ترشح انسولین (هورمون کاهنده قند خون) نیست.به همین دلیل افراد مبتلا باید تحت درمان با انسولین قرار بگیرند. علائم تشخیص دیابت نوع1 عبارتند از : 1- شروع حاد 2- شروع در سنین جوانی3- کاهش سریع وزن4- پیدایش کتون در ادرار

دیابت نوع 2 ( غیر وابسته به انسولین): بیشتر در افراد بالای 30 سال مشاهده می شود عواملی که در بروز این بیماری دخالت دارند عبارتند از زمینه ارثی کم تحرکی چاقی پرخوری د این نوع غده پانگکراس انسولین ترشح می کند ولی سلولهای بدن نسبت به انسولین مقاوم می شوند. در درمان این نوع دیابت کاهش وزن با رعایت رژیم غذایی مناسب همچنین ورزش و تحرک جسمی از اهمیت خاصی برخورداراست.

GDM (دیابت باراری): نوع دیگر دیابت که ممکن است در دوران بارداری پیش آید . که اگر تشخیص داده نشود منجر به ایجاد نقائص مادرزادی در جنین می شود و خطر این نقائص در طی 8 هفته اول حاملگی بیشتر است.کسانی که در حاملگی دچار عدم تحم گلوکز (دیات حاملگی) می شوند خطر ابتلا به دیابت نوع 2در انها بیشتر است.:: موضوعات مرتبط: عناوین بهداشتی موجود در وب
ن : حسن زمانیان
ت : جمعه شانزدهم اسفند 1392

 

 

سل عفونت مزمنی است که به وسیله باکتری " میکوباکتریوم توبرکلوزیس" و گاهی به وسیله سایر مایکوباکتریوم ها ایجاد می شود. این بیماری اغلب ریه را درگیر می کند، اما تقریبا هیچ کدام از دستگاه های بدن از شر بیماری "سل" در امان نیستند و سایر اعضای بدن هم ممکن است با این بیماری درگیر شوند.

بیماری سل به وسیله قطره های ریز موجود در هوا از فردی به فرد دیگر منتقل می شود و اغلب افرادی را که در ارتباط نزدیک با فرد بیمار باشند، درگیر می کند. بنابراین همه اعضای خانواده فرد بیمار، در معرض ابتلا به این بیماری هستند. مگر این که او به بیمارستان منتقل شود و با آن ها زندگی نکند و یا تحت درمان صحیح قرار بگیرد.

فردی که دچار عفونت فعال سلی است، اگر سرفه یا عطسه کند و جلوی دهان و بینی خود را نگیرد، قطره هایی که حاوی مایکو باکتریوم یا میکرب سل هستند، در هوا پخش می شوند و اگر فرد دیگری که نزدیک فرد مبتلا است، این قطره ها را استنشاق کند، باعث ابتلای او خواهد شد. بنابراین افراد مبتلا هنگام عطسه و سرفه باید همیشه برای پوشاندن دهان و بینی خود از دستمال استفاده نمایند و پس از آن، دست های خود را با دقت بشویند.

البته این به آن معنا نیست که فرد مبتلا به سل باید قرنطینه شود. در تماس کوتاه و گذرا امکان انتقال بسیار کم است، اگر چه غیر ممکن نیست.

بسیاری از مردم میکروب سل در بدنشان وجود دارد. اما مبتلا به بیماری سل فعال نیستند.

علایم بیماری سل

علایم اولیه سل، ممکن است بسیار عادی باشد و توجه را جلب نکند ، مثل شخصی که دچار سرما خوردگی است یا کسی که مدتی لاغر و ضعیف است یا گاهی فرد تب می کند و دچار سرفه های مکرر می شود. افراد، در این مرحله به پزشک مراجعه نمی کنند تا علایم شدیدتری در آنها بروز کند، علایمی مثل درد تیزی که در ناحیه قفسه سینه است و با نفس کشیدن و سرفه ایجاد و تشدید می شود و یا وجود خلط خونی.

باید توجه داشت هیچ کدام از این دو علامت، مخصوص بیماری سل نیستند، اما نباید این علایم را دست کم گرفت

.علایم سل می تواند شبیه علایم سایر بیماریهای ریوی( مثل ذات الریه ، آبهای ریوی ، تومورها و عفونتهای قارچی)، خیلی از بیماریهایی غیر ریوی و یا حتی همراه سایر بیماری ها باشد.

درمان بیماری سل

 

برای درمان سل، راه های بسیاری وجود دارد ، اما همواره باید 3 نکته را در نظر داشت :

1- رژیم دارویی سل، اغلب شامل چند دارواست که میکروب سل نسبت به آنها حساس است. این داروها باید همراه هم مصرف شوند تا اثر لازم را داشته باشند. استفاده نامنظم داروها باعث می شود میکروب سل نسبت به این داروها مقاوم شود.

2- بیمار باید داروهایش را به طور منظم و دقیق، طبق دستور پزشک مصرف کند . این نکته درباره همه بیماری ها صادق است. اما به خصوص درباره سل از اهمیت فوق العاده ای برخورداراست، چون درصورت مقاومت میکروب سل نسبت به داروهای موجود تقریبا می توان گفت دیگر هیچ داروی کاملا مؤثری برای درمان سل وجود نخواهد داش.

3- درمان سل کمی طولانی اس. بنابراین بیمار باید حوصله داشته باشد و تمام مدت درمان را سپری کند. این دوره درمان گاهی تا 2 سال طول می کشد.

 

 


ن : حسن زمانیان
ت : سه شنبه سی ام مهر 1392

سالمندان


ن : حسن زمانیان
ت : سه شنبه سی ام مهر 1392

 

 

 

 


ن : حسن زمانیان
ت : یکشنبه دوم تیر 1392

آنان که خاک را به نظر کيميا کنند                             آيا بود که گوشه چشمي به ما کنند

دردم نهــــــفته به ز طبـــيبان مدعي                               بــــاشدکه از خزانه غيبم دوا کنند 

عناوين آموزشي

  دريافت موضوع مرتبط  

1-آموزش بهداشت

یک

2- بهداشت مواد غذايي

یک

3- تنظيم خانواده

یک

4- واکسیناسیون کشوری

یک

5- آموزش زبان

کلمه       زمانها    

 

 

 

آشنایی با انواع آنفلوانزا

ban in public places and preventing sales of tobacco to young people are very
important interventions in creating an environment where non-smoking is the
norm

 >>تحقيق و پژوهش در عرصه بهداشت

>> تقويم بهداشتي

 >>درباره من به روایت تصویر

 >>نرم افزارهای کاربری قابل دانلود

>>نرم افزار جاوا برای موبایل-ایران دارو-دیکشنری موبایل

>>پخش زنده حرم امام حسین علیه السلام

>>مناسبتها - 13 آبان روز دانش آموز


ن : حسن زمانیان
ت : جمعه نهم فروردین 1392
داستان‌های طنز از زبان مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی

چند دقیقه بعد آن عالم رفت تا برای خانه‌اش خرید کند. وقتی خواست پول اجناس را به صاحب مغازه بدهد، دست کرد داخل جیبش و دید ای داد بی‌داد! خبری از پول و پاکت نیست. عالم به لهجه ترکی گفت: ددم وای! حلالش هم کرده‌ام.

خبرگزاری فارس: داستان‌های طنز از زبان مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی


ن : حسن زمانیان
ت : جمعه نهم فروردین 1392
دوستان عزیز امیدوارم سال ۱۳۹۲ سال حماسه سیاسی  و حماسه اقتصادی سالی پر برکت برای شما باشد
ن : حسن زمانیان
ت : جمعه نهم فروردین 1392
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.